Jako firma wykonawcza wspieramy projekt Tulcoempa we wszystkich pracach związanych z przygotowaniem dźwigarów mostowych oraz ich wzmocnieniem. Bierzemy udział we wzmacnianiu dźwigarów w Polsce oraz w Szwajcarii a także w badaniach materiałowych zapraw do reprofilacji.