Specjalistyczne roboty budowlane

 • wzmocnienia konstrukcji taśmami węglowymi
 • sprężanie taśm węglowych
 • wzmocnienia konstrukcji matami węglowymi
 • wzmocnienia konstrukcji matami szklanymi
 • wzmacnianie i uszczelnianie konstrukcji metodami iniekcyjnymi
 • wzmacnianie konstrukcji elementami stalowymi
 • naprawa żelbetu materiałami PCC
 • wykonywanie izolacji poziomych techniką iniekcyjną
 • wykonywanie izolacji powierzchniowych (pionowych, powłokowych)

Ekspertyzy i projekty

 • ekspertyzy budowlane
 • projekty napraw, uszczelnień, wzmocnień i zabezpieczeń budowli
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • analizy komputerowe konstrukcji dotyczące statyki i dynamiki

Badania terenowe oraz labolatoryjne

 • badania wytrzymałości na ściskanie rdzeni betonowych pobranych z odwiertów
 • badania wytrzymałości betonu na ściskanie metodą sklerometryczną
 • badania chemiczne na zawartość soli szkodliwych dla materiałów budowlanych
 • badania karbonatyzacji betonu
 • pomiary grubości otuliny i kontrola stanu zbrojenia
 • pomiary wilgotności materiałów metodą CM