Intelligent Systems for Structures Strenghtening and Monitoring

Wraz z partnerami z Portugali i Włoch oraz kolegami z Politechniki Śląskiej od lat bierzemy udział w opracowywaniu nowoczesnych technologii monitoringu wzmocnień konstrukcji, przy użyciu materiałów kompozytowych.