Specjalistyczne Roboty Budowlane

– wzmocnienia konstrukcji taśmami węglowymi
– sprężanie taśm węglowych
– wzmocnienia konstrukcji matami węglowymi
– wzmocnienia konstrukcji matami szklanymi
– wzmacnianie i uszczelnianie konstrukcji metodami iniekcyjnymi
– wzmacnianie konstrukcji elementami stalowymi
– naprawa żelbetu materiałami PCC
– wykonywanie izolacji poziomych techniką iniekcyjną
– wykonywanie izolacji powierzchniowych (pionowych, powłokowych)

 

 


Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych * Sprężanie taśm węglowych 

Wzmacnianie konstrukcji matami węglowymi * Wzmacnianie konstrukcji taśmami węglowymi