Ekspertyzy i Projekty
– ekspertyzy budowlane
– projekty napraw, uszczelnień, wzmocnień i zabezpieczeń budowli
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
– analizy komputerowe konstrukcji dotyczące statyki i dynamiki


Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych * Sprężanie taśm węglowych 

Wzmacnianie konstrukcji matami węglowymi * Wzmacnianie konstrukcji taśmami węglowymi