Badania Terenowe i Laboratoryjne
– badania wytrzymałości na ściskanie rdzeni betonowych pobranych z odwiertów
– badania wytrzymałości betonu na ściskanie metodą sklerometryczną
– badania chemiczne na zawartość soli szkodliwych dla materiałów budowlanych
– badania karbonatyzacji betonu
– pomiary grubości otuliny i kontrola stanu zbrojenia
– pomiary wilgotności materiałów metodą CM


Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych * Sprężanie taśm węglowych 

Wzmacnianie konstrukcji matami węglowymi * Wzmacnianie konstrukcji taśmami węglowymi