Euro-Projekt Tomasz Bartosik
51-609 Wrocław, Polska
Chopina 32/9

NIP 8831350698
REGON 932727290

Tomasz Bartosik
+48 601 417 886
+48 71 328 05 50
biuro@euro-projekt.net


Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych * Sprężanie taśm węglowych 

Wzmacnianie konstrukcji matami węglowymi * Wzmacnianie konstrukcji taśmami węglowymi